Ihmisen elämässä tulee monia hetkiä, jolloin on tarvetta kokonaisvaltaiselle toimintakyvynarvioinnille. Arvioinnilla kartoitetaan erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta, mutta myös todetaan esimerkiksi toimintakyvyn alenemaa, jolla henkilö on oikeutettu tiettyihin etuuksiin tai palveluihin.

Toimintakyvyn arviointi-paketti

300 € (alv 0%) / tunti 80 € (alv 0%)

Paketti sisältää 4 tuntia (60 min.) arviointityöskentelyä ICF viitekehyksen mittarein, yhteenvedon sekä ohjausta/neuvontaa

Kuntoutuksen ohjaajan suorittama arviointi perustuu ICF-viitekehyksen mukaisiin mittareihin, joita Toimia tietokannasta on saatavilla joko valmiina tiettyyn diagnoosiin kohdennettuina mittareina, tai ICF:ta itseään voidaan käyttää mittarina. 

Kuntoutuksen ohjaajan suorittama arviointi perustuu siis muuhun kuin kehon rakenteellisen tai toimintojen arviointiin, pääpainona on ihmisen osallisuus ja toimijuus erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Kokemus omasta elämänlaadusta on mittaamisen keskiössä. Pystyykö näkövammainen käymään töissä, ei riipu vain hänen silmissään olevan rakenteellisen vian aiheuttamasta vajeesta näkökyvyssä, vaan se riippuu myös ihmisen motivaatiosta, mielialasta ja ympäristön tarjoamasta tuesta.

Arviointia ei tulisi koskaan suorittaa vain arvioinnin vuoksi, vaan arvioinnin tulee johtaa jatkossa myös ihmisen avun saantiin, jos toimintakyvystä havaitaan vajavuutta, joka tavalla tai toisella häiritsee henkilön elämänlaatua. Jos taas arviointia on tehty käytettyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamiseen, tulee arvioinnin aivan oikeasti aiheuttaa toimenpiteitä tarvittaessa toiminnan kehittämiseksi.

Toimintakyvynarviointipaketti sisältää kolme käyntiä asiakkaana olevan ihmisen luona ensimmäinen ja toinen kerta varsinaista arviointia, kolmannella kerralla varsinaisen arvioinnin lisäksi myös ohjausta, miten saada apua, tukea ja neuvontaa tilanteessa eteenpäin.

Hinta 80 €/h. Paketti 4h (2 x 1,5h + 1h) 300 €. (alv 0%)