Kuten neuropsykiatrisessa valmennuksessa, myös muussa valmennuksessa / ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa lähtökohtana on unelmatyöskentely: ”Mitä haluat elämältäsi?” ”Millaista elämä on, kun kaikki on hyvin vuoden päästä tästä hetkestä?” Valmentajana mitään en voi antaa valmiiksi puolesta, eihän kannettu vesi ja niin edelleen… Mutta tukea, apua ja tavoitteen kirkastamista, siitä on tehty hyvä elämänhallinnan valmennus. Motivoiva ihmisen kohtaaminen tarkoittaa aitoa kunnioitusta, välittämistä ja myötätuntoa.

Ammatillinen tai sosiaalinen valmennus / Ammatillinen tukihenkilötoiminta

65 € /tunti (alv0%)

Sisältää 60 minuuttia valmennus- ja ohjaustyötä asiakkaan ja/tai hänen lähipiirinsä kanssa, tavoitteen asettelun, seurannan ja arvioinnin

Kun ihmistä autetaan saamaan elämää raiteilleen ja löytämään päämäärä, jota kohden oma motivaatio riittää työskennellä, on tarpeen laaja palvelujärjestelmätuntemus. Myös laajaa ymmärrystä työhyvinvoinnista, mielenterveydestä ja nykyajan muuttuneesta työelämästä tarvitaan. Koulunpenkiltä eläkevirkaan ei ole enää keskivertoisen ihmisen urapolku, vaan elämyshakuisessa maailmassa erilaiset työsuhteet ovat arkipäivää. Tasapäistävien elämänpolkujen sijaan, niin sosiaalisessa kuin ammatillisessa kuntoutuksessa tulee nykyisin toteuttaa yksilöllisesti räätälöityä kuntoutujalle suunniteltua valmennusta.

Valmennus perustuu toipumisorientaation ajatukseen, että ihmistä ei tule muuttaa, vaan ympäristön ja ihmisen käyttäytymisen harmonia tulee löytää, jokaiselle on tilaa juuri sellaisena kuin on. Tutkimuksin on osoitettu, että Suomessa vallitseva tilanne, että osatyökykyisillä tai terveysongelmaisilla on erityisiä ongelmia päästä työelämään tai pysyä siellä, johtuu osaltaan palvelujärjestelmämme sektoroituneisuudesta ja yhteistyöongelmista (mm. STM 2013). Siksi oman valmentajan tuki on korvaamattoman tärkeää. Ihminen tarvitsee jonkun, joka hallitsee palvelujärjestelmän kiemurat tai on ainakin valmis ottamaan selvää apuna, asiakkaan ei tarvitse olla yhteydessä kuin yhteen henkilöön. Valmentajan, johon on välittävä pysyvä yhteistyösuhde, eikä palveluissa surffailu perustu katkonaisiin ihmiskontakteihin.

Tutkimustiedosta on myös näytettävissä, että yleisesti ihmisen sairastamisella tai diagnooseilla on hyvin vähäinen merkitys työllistymisen kannalta. Sen sijaan työllistymisellä näyttää olevan selvä yhteys viimeaikaiseen työhistoriaan sekä kuntoutujan kokemaan pystyvyyteen ja motivaatioon (mm. Gould ym. 2012). Halu tehdä työtä ja usko siihen, että kykenee työhön, ovat tärkeimpiä työllistymiseen ja työssä selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Jokaiselle löytyy paikka tässä elämässä, mikäli tuo halu ja usko saadaan rohkaisulla ja motivoivalla työtavalla loistoonsa.

Valmennuksemme perustuu vahvaan ratkaisukeskeisen valmennuksen osaamiseen. Valmentaja toimii osana moniammatillista ammatillisen tai sosiaalisen kuntoutuksen tiimiä aina keskustelevasta ohjauksellisesta neuvonnasta rinnalla yhdessä työtehtävien tekemiseen tarpeen mukaan.  Osatyökykyisten valmennus työuralla tai päämäärän löytämisessä auttaminen perustuvat vahvaan tieteelliseen osaamiseen ihmisen työkyvyn, -hyvinvoinnin ja -halukkuuden saralla.

Hinta 65 €/h (alv 0%)

Gould 2012 ym. Mitä kuntoutuksen jälkeen? Teoksessa Gould ym. (toim.) Toimiiko työeläkekuntoutus. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia.

STM 2013.  Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen. Toimintaohjelmaa valmistelevan työryhmän välimietintö.