Valmennus

75 €/tunti sisältää 60 minuuttia yksilöllisesti räätälöityä valmennusta työntekijöille työkyvyn säilyttämiseksi. Valmennus sisältää tilanne arvion, tavoitteen asettelun, suunnitelman laatimisen verkostoyhteistyössä työnantajan edustajien kanssa, valmennuksen, ja arvioinnin.

Työkykykoordinaattori-palvelulla tarkoitetaan sekä palvelujärjestelmän että työelämän asiantuntijapalvelua, jonka tarkoituksena on yhdessä osatyökykyisen kanssa luoda räätälöityä tukea työllistymiseen sekä työpaikan säilyttämiseen. Tarkoituksena on mahdollistaa osatyökykyisen kukoistus urallaan sekä ennaltaehkäistä työkyvyttömyyden mahdollisuutta orastavan työkyvyn menetyksen uhan ilmennettyä. Valmennuksen tehtävänä on siis varmistaa, että työkyvyn alenema ei vie ketään työelämän ulkopuolelle.

Huoli työntekijän työkyvystä voi herätä esimerkiksi lisääntyneiden sairauspoissaolojen myötä, jolloin on hyvä hetki lähteä jo ennakoivasti hankkimaan työntekijälle valmennusta työuran jatkumisen varmistamiseksi. Työnantajalla ei ole varaa menettää yhtäkään osaavaa työntekijää ja valmennus mahdollisuuden tarjoaminen työkyvyn menettämisen vaarassa oleville työntekijöille antaa työnantaja tahosta inhimillistä työntekijästä välittävää työnantajakuvaa. Myös suuriin organisaation muutoksiin valmistautumisessa sekä irtisanomisiin johtavissa yt-tilanteissa valmennuksen tarjoaminen työntekijöille silottaa tietä tuleviin muutoksiin sopeutumisessa ja uuden roolin omaksumisessa.

75 €/h + matkakulut 0,43 €/km Pieksämäen kaupunkialueen ulkopuolelle

Ryhmävalmennus työhyvinvointiin

1066 euroa per henkilö oleva ryhmävalmennus sisältää 36 tuntia ryhmävalmennusta ja yhden 1,5 tunnin henkilökohtaisen tapaamisen työntekijän työympäristössä.

Valmennus jakautuu kuuteen kuuden tunnin mittaiseen kurssipäivään, viiden kerran intensiivijakso ja yksi seurantajakso. Päivä sisältää teeman mukaisen ohjauksen, lounaan, aamu ja iltapäivä kahvin. Kurssi käydään läpi samalla porukalla, jolloin ryhmäläisistä syntyy toisilleen vertaisauttajia hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Työuupumukseen ennaltaehkäisyyn tarvitaan uusia lyhytkestoisia ja vaikuttavia kuntoutuskeinoja, joihin yhä useammilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua. Tämä ryhmävalmennus perustuu mukaillen Kuntoutussäätiön Oman Hyvinvoinnin Lähteillä -kurssiin. 8-10 hengen ryhmille suunnattu kurssi, jossa panostetaan työhyvinvointiin peruselementtien, eli levon ja rentoutuksen, ravinnon, liikunnan ja (työ-)yhteisön sosiaalisten suhteiden näkökulmista. Kurssiohjelmassa tuodaan erityisesti esiin tietoisen läsnäolon teemoja. Keskittymiskyvyn, tietoisen tarkkaavaisuuden ja läsnäolotahdon vahvistuminen kasvattaa omaa itsetietoisuutta ja näin ehkäisee uupumusta.

Kurssi toteutetaan lämpimissä tiloissa luonnon keskellä ja pääpaino on omassa motivoituneisuudessa ja omassa sisäisessä prosessissa.  Ajatusten jakaminen muiden kanssa ryhmässä on iso osa myös omaa oivaltamista, mutta kurssilla ei ole pakko jakaa itsestään mitään niin halutessaan. Kurssilla on yksi pysyvä vetäjä jokaisessa tapaamisessa ja lisäksi vaihtuvia asiantuntijavierailijoita työparina. Tapaamisten sisältönä on alustus päivän teemaan, omaa pohdintaa, harjoituksia, ruokailu sekä yhteinen purkaminen.

Kurssi sisältää kuusi kuuden tunnin mittaista kurssipäivää. Alun intensiivijakso, viisi ensimmäistä kertaa, joka toinen viikko ja seurantapäivä kuuden kuukauden kuluttua intensiivijakson jälkeen.

1066 €/henki (+alv 24%)

Tyhypäivä

Erilaista ohjelmaa tai valmennusta sisältävä tyhy-päivä mietinnässä? Ota yhteyttä, suunnitellaan sisältöä räätälöidysti tarpeidenne mukaan. 85 euroa tunti sisältää 60 minuuttia kuntouttavaa osallistavaa ohjelmaa päivään. Ennen kaikkea Green Care, luonto/retkeily ja kulttuuripuolelle painottuvaa osaamista.

Monipuoliseen työhyvinvoinnin osaamiseen perustuvaa koulutuksellista ohjelmasisältöä tarpeen mukaan, aiheina  mm. palautuminen ja työn tuunaaminen, vision kirkastaminen.

85 €/h (+alv 24%) + matkakulut 0,43 €/km Pieksämäen kaupunkialueen ulkopuolelle.

Kehittämispäivä

Työyhteisön kehittämispäivä mietinnässä? Ota yhteyttä, suunnitellaan tarpeitanne vastaavaa sisältöä. Mahdollisuus viettää päivää esimerkiksi Niskamäen Kiviniemi tilalla, jonne järjestyy ruokailut, kahvitukset ja ohjattua ohjelmaa työyhteisöjen palaverien lomaan. Mahdollisuus myös illanviettoon saunan ja paljun merkeissä.

Työuran uurtaja® – Valmennus

Työuran uurtaja® on ryhmävalmennusmenetelmä mielenterveysperustei-sen työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn työpaikoilla.

1 600 euroa /valmennus (+ alv 24%) työ-yhteisön omissa tiloissa

2 x 8 / 4 x 4 tunnin ryhmävalmennus työ-yhteisölle, joka haluaa parantaa työnteki-jöiden työssä jaksamista

Tai

2 200 euroa /valmennus (+ alv 24%) val-mennuksen tuottajan tila + ateriajärjestelyin

Lue lisää valmennuksen tutkituista vaiku-tuksista työyhteisön sairauslomien vähe-nemiseen : https://www.ttl.fi/tutkimus-osoittaa-tyopaikan-tuura-valmennus-vahentaa-pitkia-sairauspoissaoloja